Δυναμικές φυλάξεις


• Αθλητικές εκδηλώσεις • Συναυλίες / φεστιβάλ
• ∆ηµοτικές εκδηλώσεις • Τηλεοπτικά γυρίσµατα / διαφηµιστικά
• Συνέδρια / σεµινάρια • Εκθεσιακά κέντρα / εκθέσεις • Studios
• Ιδιωτικές συγκεντρώσεις • Parties
και άλλα...

Οι παραπάνω εκδηλώσεις προϋποθέτουν φυλάξεις ιδιαιτέρων απαιτήσεων και ως τέτοιες τις αντιµετωπίζουµε.

Επιλέγουµε το προσωπικό που θα αναλάβει την ασφάλεια ανάλογα µε το ύφος της εκδήλωσης. Αναλαµβάνουµε από τον αρχικό έλεγχο εισόδου και πρόσβασης στον χώρο µέχρι τη διαρκή επιτήρηση αυτού. Επιπλέον, παρακολουθούµε την εφαρµογή και τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια ασφαλείας.

Φροντίζουµε να γνωρίζουµε τον αριθµό των ατόµων στον χώρο ανά πάσα στιγµή, τις εξόδους διαφυγής, τα µέτρα πυρόσβεσης και είµαστε καθοδηγητές και αρωγοί σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης