Φυλάξεις αυξηµένων απαιτήσεων


• Επιχειρηµατικές αποστολές • Επιχειρηµατίες
• ∆ηµοσιογράφοι • Αθλητές • Άτοµα υψηλού κινδύνου
και άλλα...

Οι απαιτητικές φυλάξεις χρειάζονται τους καλύτερους και απαιτούν απόλυτη προσήλωση στις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί µε τον πελάτη.

Το προσωπικό στις φυλάξεις αυξηµένων απαιτήσεων είναι κορυφαίων προδιαγραφών µε σηµαντικές και διαρκείς εκπαιδεύσεις. Η µετακίνηση και ασφάλεια του πελάτη οργανώνεται και επιτυγχάνεται µε γνώµονα τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του.