Σχεδιασµός ασφάλειας


Στο πλαίσιο της πρόληψης και της επιχειρησιακής επάρκειας, περιλαµβάνονται:

• Η µελέτη, ο σχεδιασµός και η εκπόνηση σχεδίων
ασφαλείας κορυφαίων προδιαγραφών, σε συνεργασία µε
τοπικούς και διεθνείς ειδικούς
• Συστήµατα ελέγχου διακίνησης
• Κλειστά και περιµετρικά κυκλώµατα προστασίας
• Ασύρµατοι µεγάλων αποστάσεων και ευκρίνειας
• Ανιχνευτές µετάλλων
• Μαγνητικές κάρτες
• Συστήµατα πυρασφάλειας
• Συστήµατα συναγερµών