Υγεία και ασφάλεια


∆εδοµένου ότι η ασφάλεια και η υγεία είναι η βάση για την επιτυχηµένη διεξαγωγή οποιασδήποτε διοργάνωσης, λαµβάνουµε τα απαραίτητα µέτρα που διασφαλίζουν τα παραπάνω για τους παρεβρισκόµενους σε κάθε τύπου εκδηλώσεις.

Έτσι, αναλαµβάνουµε:

• τη δηµιουργία σχεδίου εκκένωσης χώρων και πλάνων δράσης
• την τοποθέτηση πυροσβεστικών µέσων
• τη σήµανση εισόδων και εξόδων
• τον έλεγχο της οµαλής εισόδου στους χώρους της εκδήλωσης
• τη διακριτική αλλά ικανή δύναµη ατόµων στα "τρωτά" σηµεία του χώρου