ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


• Γραφεία • Χώροι παραγωγής / αποθήκευσης
• Καταστήµατα • Εµπορικά κέντρα • Νοσοκοµεία • Εργοτάξια
• Κατοικίες • Ξενοδοχεια • Τηλεοπτικοί / ραδιοφωνικοί σταθµοί
• Εφηµερίδες • Ιδιωτικά σχολεία
και άλλα...

Κάθε φύλαξη αποτελεί για εµάς µια µοναδικής σηµασίας αποστολή προσαρµοσµένη στις ξεχωριστές ανάγκες που προκύπτουν από τους παράγοντες "χώρος" και "ιδιαίτερες συνθήκες".

Έχουµε την ικανότητα εκπόνησης σχεδίου και επιτυχούς εκτέλεσής του ώστε να αποτρέψουµε περιστατικά βίας και βανδαλισµών, καταπατήσεις ιδιωτικού χώρου, καθώς και να αποτρέψουµε την οποιαδήποτε πρόσβαση στις φυλασσόµενες περιοχές.